Att digitaliseringen i dagens samhälle påverkar telekomindustrin råder det knappast någon tvekan om. I en rapport från PWC går konsultföretaget igenom hur telekomoperatörerna är positionerade inför dessa utmaningar.

Rapporten, som heter ”A pragmatic approach for Telcos to utilise agile as a transformation accelerator”, tittar även på den hårdnande konkurrensen och tilltro till tidigare fungerande affärsmodeller. I de stora hela är det en ganska deprimerande läsning för det större telekomoperatörerna som möter mindre mer agila konkurrenter.

En stor utmaning som dagens operatörer står inför är diskrepansen mellan vad kunderna vill ha och vad operatörerna kan erbjuda, kommenterar Ulrika Andersson, branschansvarig partner på PwC Consulting i Sverige.

Det går att identifiera flera av de punkter som rapporten tar upp när det gäller den svenska marknaden. Flera mindre aktörer har varit mer innovativa när det gäller både tjänster och affärsmodeller. Operatörer som hallon och Vimla växer snabbt på konsumentmarknaden. Och på företagsmarknaden kommer det bli spännande att se vad Telness kan uppnå i konkurrens med de större operatörerna. 

Är du intresserad av att läsa hela rapporten hittar du den här.