Att vi använder mobilen allt mer för att surfa, shoppa och uträtta ärenden låter nog inte som ett helt felaktig påstående. Nu visar en färsk undersökning att ökningen av mobilsurf i Sverige är hela 96% under perioden januari – april 2018 jämfört med motsvarande period 2017.

Undersökningen, som genomförts av Telenor, visar också att det är Sverige seniorer som har den kraftigaste ökningen av användande av data. Yngre surfar i regel fortfarande mer än äldre men klyftan i användande av data minskar. Undersökningen visar också att det är streaming av video som “driver på” ökningen av dataanvändande i samtliga åldersgrupper.

Så hur påverkar det tillgängliga mobilabonnemang?

De flesta mobiloperatörer har sakta men säkert ökat mängden data för sina mobilabonnemang och vissa erbjuder mobilabonnemang med obegränsad surf. När det gäller specifika mobilabonnemang för studenter och mobilabonnemang för seniorer har de förstnämnda i regel mer data. Fortsätter utvecklingen på samma sätt som denna undersökning indikerar kan det nog finnas anledning för mobiloperatörerna att tänka om och höja datamängden även för seniorabonnemangen.