Sedan sommaren 2017 har de svenska mobiloperatörerna varit tvingade att ta bort extra roamingavgifter för oss svenskar när vi reser inom EU/EES. Nu tar Telenor det ett ytterligare steg och tar bor roamingavgifterna i flertal extra länder.

I ett pressmeddelande meddelar Telenor att det från den 6 september tar bort roamingavgifterna för surf i flera länder som exempelvis Turkiet, USA, Schweiz och Serbien. Sedan tidigare har Telenor tagit bort roamingavgifterna för surf i ett antal andra länder som inte ingår i EU/EES.

Att EU-initiativet “Roam Like At Home” har varit en succé bland svenska konsumenter råder det inte någon tvekan om. Så förhoppningsvis kommer andra operatörer följa efter och sänka sina priser på roaming och utlandssamtal.