Mobiloperatören hallon har varit en prisutmanare på konsumentmarknaden under många år. På företagssidan har de dock varit lite mer tystlåtna men nu höjer de mängden datan på sina företagsabonnemang rejält.

Att företagsabonnemang är så pass mycket dyrare än konsumentabonnemang har alltid känts lite märkligt. Hallon har dock minskat gapet på priserna sedan de började erbjuda mobilabonnemang för företag. Men även hallon har haft dyrare priser på sina företagsabonnemang om man jämför med deras mobilabonnemang för konsumenter. Nu har hallon dock valt att höja mängden data på sina företagsabonnemang. Deras billigaste företagsabonnemang kostar fortfarande bara 99 kr/mån och nu har det höjt mängden data på detta abonnemang från 2 GB till 6 GB. De har även höjt mängden datan på deras övriga företagsabonnemang samtidigt som de bibehållit de tidigare priserna.

Om du jämför företagsabonnemang kommer du snabbt inse att hallon är extremt billiga. Har du och ditt företag inga behov av en växellösning kan det därför finnas väldigt mycket pengar att spara på att byta mobiloperatör. Frågan är hur länge de övriga mobiloperatörerna som riktar sig mot företag kan ignorera hallons erbjudande. Just hallons nuvarande avsaknad av växellösningar och en telefonsupport gör dock att vi tror att hallons erbjudande inte är alltid är det bästa för lite större företag. Men hos mindre företag borde det finnas en enorm potential med detta erbjudande.

Framtiden för företagsmarknaden

Just mindre entreprenöriella företag är mobiloperatören Telness målgrupp. Som en konkurrent till hallon är det svårt att se hur länge det kan bibehålla sina datamängder (eller priser). Telness erbjuder förvisso en växellösning men hur många mindre start-ups behöver verkligen en växel?

Att hallon nu på allvar börjar pressa priserna på företagsmarknaden tycker vi självfallet är bra. Hallon har dock länge legat bra till i pris utan att på riktigt bli lika framgångsrika på företagsmarknaden som det har varit på konsumentsidan. Exakt vad det beror på är svårt att spekulera kring. Men all heder åt de mobiloperatörer som bidrar till att höja konkurrensen och valmöjligheter hos både företag och konsumenter.