Tidigare var en anledning till att inte byta mobilabonnemang att du inte kunde flytta med ditt befintliga nummer. En så kallad nummerflytt. Denna “inlåsningseffekt” är ett minne blott även om det kan finnas vissa undantagsfall.

Numera är samtliga mobiloperatörer skyldiga att kostnadsfritt lämna över ett mobilnummer om en kund väljer att byta operatör. Mobiloperatörer kallar en sådan nummerflytt för en portering och de är tvingade att portera telefonnumret även om kunden har bindnings- eller uppsägningstid kvar på sitt befintliga mobilabonnemang. Det finns dock fortfarande ett fåtal operatörer som tar en avgift för att “ta emot” ett befintligt nummer från en ny kund.

Hos alla mobiloperatörer vi presenterar här är en nummerflytt gratis. Detta, tillsammans med att de erbjuder riktigt billiga mobilabonnemang, gör att du kan spara pengar samtidigt som du behåller ditt nummer.

Hur lång tid tar en nummerflytt?

Från att den nya mobiloperatören begärt en flytt av mobilnumret får det max ta tre arbetsdagar för den tidigare mobiloperatören att lämna över numret. I många fall får du ett tillfälligt telefonnummer av din nya mobiloperatör som du kan använda från dag ett. Om det mot förmodan blir några problem med din nummerflytt är det din nya mobiloperatör du ska kontakta.

När går det inte att behålla sitt telefonnummer?

Det finns scenarion när en nummerflytt kan nekas. Det kanske vanligaste är om du har ett befintligt kontantkort och vill byta till ett mobilabonnemang hos en ny operatör. För att du ska kunna flytta med ditt nummer behöver ditt kontantkort var registrerat på dig hos din befintliga operatör.

Att flytta till företagsnummer

Ett annat scenario där det kan bli mer komplicerat är om du vill flytta ditt privata nummer till ett företagsabonnemang. De flesta mobiloperatörer sköter porteringar per automatik när du tecknar ett nytt mobilabonnemang. Men ska du flytta ett privat telefonnummer till ett företagsnummer behöver du göra en så kallad överlåtelse. Olika operatörer behandlar denna typ av ärenden på olika sätt.

Att byta mobiloperatör

Att byta mobiloperatör då och då kan vara lönsamt (läs “Otrohet lönar sig”) och numera relativt okomplicerat. Så sitter du med dyrt mobilabonnemang rekommenderar vi dig att jämföra de mobilabonnemang vi presenterar här och förhoppningsvis spara några kronor.