Svensk Kvalitetsindex genomför årligen en studie där de mäter kundnöjdheten hos både privat- och företagskunder gällande deras mobiloperatör. Anmärkningsvärt för årets studie är att privatkunder aldrig varit nöjdare.

Något vi också ser som anmärkningsvärt är att det är de lite mindre och nischade varumärkena som exempelvis Vimla, hallon och Comviq som ligger i topp gällande kundnöjdhet. Gemensamt för dessa mobiloperatörer är låga priser och möjligheten att teckna abonnemang enkelt online utan bindningstider.

Det mer traditionella mobiloperatörerna har inte samma kundnöjdhet. Vad det beror på kan vi spekulera kring men det är nog inte orimligt att många sitter fast i dyra abonnemang med långa bindningstider.

Kundnöjdhet privatkunder – SKI 2018

Kundnöjdhet mobiloperatörer 2018

Läs hela SKIs studie

Företagsmarknaden

Företagsmarknaden ser lite annorlunda ut i SKIs studie. Här finns färre aktörer och kundnöjdheten är också inte lika stor som på privatmarknaden. När det gäller företagsabonnemang är affären ofta lite mer komplicerad. Speciellt om företaget har många anställda och behov av en växel eller andra tilläggstjänster. Men även på företagsmarknaden ser vi nu mindre aktörer, som exempelvis Telness, som försöker underlätta köpprocessen och flytta den online.

Skiftet mot online och bort från köp i fysisk butik har pågått för mobilabonnemang på privatmarknaden under flera år. Det är nog inte orimligt att anta att med ny teknik så kommer mer av försäljningen av företagsabonnemang ske online i framtiden. Detta skulle i sin tur förhoppningsvis leda till lägre priser och i förlängningen nöjdare kunder.