I Sverige ska i stort sett alla personer ha tillgång till ett mobilnät av god kvalitet där man brukar befinna sig, det är ett mål regeringen har satt upp för 2023. Enligt en ny rapport från Post- och Telestyrelsen, PTS, har detta mål inte nåtts. Täckningsgraden har ökat, men inte i den takt man hoppats på. 

Regeringen har satt upp flera mål för den fortsatta digitaliseringen av Sverige. Ett av dessa är att man ska ha tillgång till ett stabilt och kvalitativt mobilnät där man normalt befinner sig. ”Där man normalt befinner sig” syftar inte bara till områden där många bor, jobbar eller studerar, utan gäller även resvägar längs järnvägar och bilvägar där många personer befinner sig under kortare perioder regelbundet – och där uppkoppling till mobilnätet på många sätt är nödvändigt. 

Enligt den senaste rapporten från PTS, som publicerades i april 2024, har täckningsgraden över Sverige ökat det senaste året, men målet är inte uppnått. Man missar alltså deadline som var satt till 2023.

Så bra mobiltäckning har Sverige

År
Täckning
2020 91,85 %
2021 92,86 %
2022 93,9 %
2023 95,05 %

Cirka 95 % av aktuella områden har tillräckligt god täckning, målsättningen är minst 98 %.

Sämre täckning längs vägar – men siffrorna förbättras 

De områden som PTS räknar som områden där ”man brukar befinna sig” är bland annat: 

 • Tätort
 • Småort
 • Handelsområden
 • Glesbygd
 • Områden i glesbygd med samhällsfunktion
 • Europavägar och riksvägar
 • Bilvägar med låg och hög trafik
 • Järnvägar med låg och hög trafik
 • Anläggningar för till exempel idrott, industri och samhällsfunktioner
 • Leder, spår och stigar

Enligt PTS kartläggning har täckningsgraden ökat på i stort sett alla dessa områden, men inte riktigt i den takt man hoppats på. Järnvägar och bilvägar har idag sämst täckning, men det är också där den största förbättringen har skett under det senaste året.

2020 hade 50 % av alla Europavägar tillräckligt god täckning, idag ligger den siffran på 67 %. Det är främst 4G-nätet som ligger till grund för den förbättrade täckningen. 

När det kommer till bebyggda områden ser siffrorna helt annorlunda ut. Tätorter, handelsområden och byggnader med samhällsfunktioner har en täckning på 98 till 100 %, vilket ligger helt i linje med regeringens mål. 

Telia har bäst täckning – totalt 

PTS  har inte gjort skillnad på operatörerna när de räknat ut den totala täckningen – har en operatör täckning räcker det för rapporten. De har dock analyserat varje operatör för sig för att tillhandahålla datan. Som man kanske kan vänta sig har Telia totalt sett den bästa täckningen, tätt följt av Telenor och Tele2. Tre ligger en bra bit efter. Tre kan dock stoltsera med den näst bästa täckningen i tätorter (bara efter Telia).

Täckning, totalt

 1. Telia – 88,84 %
 2. Telenor – 85,80 %
 3. Tele2 – 85,23 %
 4. Tre – 75,01

Operatörer i Telias nät är bland annat Halebop och Fello, i Telenors nät hittar vi Vimla, Tele2 erbjuder Comviq och Tre har Hallon och Chilimobil.