I Post- och telestyrelsens (PTS) rapport “Svensk telekommarknad för första halvåret 2018” visar det sig att mängden datatrafik i mobilabonnemang ökar kraftigt. Bakom ökningen står främst de privata mobilabonnemangen.

Post- och telestyrelsens har till uppdrag att följa utvecklingen på den svenska marknaden för elektronisk kommunikation och att bedriva informationsverksamhet riktad till svenska konsumenter. Svensk telekommarknad är en av deras viktigaste operatörsundersökningar om mobilabonnemang.

Privatpersoner använder mer data

Rapporten ““Svensk telekommarknad för första halvåret 2018” har mycket intressant statistik. När det gäller mobilabonnemang är det dock främst datamängden som vi finner av störst intresse. Rapporten visar att ökningen av datatrafik i mobilnäten har gått upp 30%. Vidare visar den att privata mobilabonnemang genererade i genomsnitt 6,4 GB data per abonnemang och månad. Detta var var en ökning med 52 procent i jämförelse med föregående år.

Om vi tittar lite närmre på vår jämförelse av mobilabonnemang ser vi snabbt att många av de billigaste mobilabonnemangen inte har tillräckligt med data. I alla fall inte för genomsnittssvensken. Så fortsätter utvecklingen med en ökning med 52% per år är det nog rimligt att mobiloperatörer kommer justera upp mängden data i sina mobilabonnemang ännu en gång. Frågan är vilken mobiloperatör som agerar först?

Du kan läsa hela Post- och telestyrelsens rapport här.