Har du ett eget företag eller funderar du på att starta en egen verksamhet inom kort? Då kanske du också undrar om ditt mobilabonnemang är avdragsgillt? Tyvärr är denna fråga inte helt okomplicerad.

Nästan alla företagsabonnemang på den svenska marknaden idag är så kallade fastprisabonnemang. Detta betyder att du betalar en fast avgift oavsett hur många samtal du ringer. Detta gör det lite extra knepigt att avgöra vilken del som gäller privat användning och vad som kan betraktas vara användning i arbetet. Som egenföretagare vill du antagligen inte ha två olika mobilabonnemang och då blir det helt plötsligt en bedömningsfråga att skilja mellan privat och arbete.

Om privata samtal på ett företagsabonnemang med fast pris ska bedömas som en förmån är något som har diskuterats. Även hur kostnaden för surf ska behandlas har varit uppe för diskussion. Skatteverket har därför försökt klargöra vad som gäller.

3 kriterier för företag och mobilabonnemang

Skatteverket menar att en förmån av en vara eller tjänst (i detta fall ett mobilabonnemang) som en anställd får av arbetsgivaren inte ska tas upp om följande 3 kriterier uppfylls:

  1. Mobilabonnemanget behöver vara av väsentlig betydelse för att den skattskyldige ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Som egenföretagare är det upp till dig att göra den bedömningen.
  2. Förmånen av mobilabonnemanget är av begränsat värde för den anställde. Skatteverket tar upp användande utanför arbetsplatsen som område för särskild bedömning. Jobbar du hemifrån (som många för initialt) blir denna bedömning aningen svår.
  3. Slutligen menar Skatteverket att förmånen för den anställde inte utan svårighet kan särskiljas från nyttan i anställningen. Detta innebär att det behöver vara svårt att dra en tydlig gräns mellan den privata användningen av ditt mobilabonnemang och nyttjandet av det i ditt arbete för att det inte skall förmånsbeskattas.

Om mobilabonnemanget är fullt avdragsgillt är med andra ord en bedömningsfråga. Att försöka särskilja användandet på ett fastprisabonnemang är onekligen knepigt. Inte minst användandet av surf. Vill du läsa mer kring hur Skatteverket resonerar kan du läsa mer på deras hemsida.