Skolstarten närmar sig och för många barn innebär det att de får sin första mobiltelefon. Detta innebär i sin tur det första mobilabonnemanget. Så vad ska du tänka på när du tecknar det första mobilabonnemanget till ditt barn?

Enligt oss finns det ett par saker att tänka på efter beslutet har tagits att barnet ska få ha en mobiltelefon. Nedan redogör vi för vad vi anser vara viktigast.

Kontantkort eller abonnemang

En första fråga som brukar dyka upp är om ett abonnemang är att föredra före ett kontantkort. Det finns vissa fördelar med ett kontantkort men som vi beskrivit tidigare finns det goda anledningar att välja ett abonnemang till ditt barn. Du kan läsa mer om valet mellan kontantkort och abonnemang här.

Vad bör kontrolleras utöver pris?

Pris är självfallet viktigt när man jämför mobilabonnemang. Det är dock inte allt som du säkert redan vet. De faktorer vi anser vara lite extra viktiga följer nedan.

Mobilabonnemangets täckning

Glöm inte att kontrollera täckningskartor för de olika mobiloperatörer du jämför. Dålig täckning där ditt barn spenderar sina dagar är ju självfallet inte önskvärt. Eventuellt kan de vara en bra idé att kontrollera vilka andra mobilabonnemang som äldre barn har på den aktuella skolan.

Kundservice

Kundservice är alltid viktigt. Det finns numera mängder av billiga mobilabonnemang för barn. Det låga priset kan dock innebära en betydligt bantat kundservice som vissa kan uppleva som frustrerande.

Mobilabonnemangets funktioner

Flera mobiloperatör marknadsför mobilabonnemang för barn. I de flesta fall innebär det att det finns en funktion där kostnader kan kontrolleras på abonnemanget. Kärt barn har många namn och vissa operatörer kallar detta för kostnadskontroll. Andra operatörer har andra namn. Det viktiga, enligt oss, är att möjligheten finns att kontrollera vilka betaltjänster som ska gå att använda. Speciellt när det gäller barn. Denna typ av funktion innebär också att du alltid kommer veta vad du kommer betala för ditt barns mobilabonnemang.

Lycka till!