Mobiloperatören Tele2 har låtit genomföra en studie som kartlägger sina företagskunders mobilanvändning. Föga förvånande visar den på en kraftig ökning i användandet av data. Lite mer förvånande är att “vanliga” telefonsamtal har minskat.

Studien, som heter “Data om Data 2019”, är en genomgång av Tele2s företagskunders datatrafik och telefoni. Anledningen till att telefonin minskar tros bero på att även företagare i större utsträckning använder sig av andra digitala lösningar för samtal.

Att samtalen minskar kan bero på att man väljer att lägga över även samtalstrafiken i digitala lösningar, vilket visar en hög digitaliseringsmognad hos våra kunder. Att det sker en sådan markant ökning av datatrafiken ställer höga krav på oss som leverantör, säger Jessica Levin, försäljningschef småföretag, Tele2.

Vi tror att denna utveckling inte är begränsad till Tele2s kunder utan de flesta företagare. Inte minst större företag där olika digitala lösningar verkligen kan underlätta exempelvis konferenssamtal. För internationella företag är det nog också rimligt att anta att digitala lösningar är att föredra framför dyra utlandssamtal.

Framtiden för företagsabonnemang?

Behoven av konferenssamtal och (i vissa fall utlandssamtal) borde göra tillgänglighet till data än viktigare för företagsabonnemang än för konsumentabonnemang. Jämför du företagsabonnemang borde även mängden data vara en viktigare faktor än priser för utlandssamtal.

Samtidigt har många företagare tillgång till WiFi på sin arbetsplats. Så om vi kommer fortsätta se ökningar i datamängden på företagsabonnemang låter vi vara osagt.