Många svenskar har nu jobbat hemifrån i 6-7 veckor och varit i mer eller mindre en karantän. Telenor presenterade nyligen en undersökning hur pandemin har förändrat svenskarnas surfbeteende.

Föga förvånande så ökar användning av data i hela Sverige. Denna ökning blir ännu tydligare i de delar av Sverige som drabbats hårdast av pandemin. I Telenors undersökning är det framför allt videosamtal som sticker ut när det gäller användning av data.

Många har fått anamma nya digitala verktyg och beteenden i rekordfart, vilket återspeglas i resultaten. Mobilsurfen och särskilt mängden uppladdad data har skjutit i höjden i hela landet och legat på konsekvent högre nivåer sedan krisen startade för drygt en månad sedan. En stor bidragande orsak är troligen att många jobbar hemma i större utsträckning, studerar på distans och håller mer kontakt med nära och kära via videosamtal, som står för majoriteten av uppladdad data, säger Andres Suazo, nätexpert på Telenor.

Ökningar i surf och samtal 

Perioden som Telenor har analyserat är från 13 mars till 19 april och den visar också att mängden samtal och samtalslängd har ökat.

  • Total surf: 32%
  • Uppladdad mobildata: 35%
  • Antal samtal: 19%
  • Samtalslängd: 25%