Utbyggnaden av 5G-nätet i Sverige har varit kantat med problem sen starten. En lagförändring gjorde att 5G-auktionen försenades med ett år, vilket har gjort att Sverige har hamnat på efterkälken från dag ett. Nu står det klart att utbyggnaden av det nya och snabba mobilnätet går långsammare i Sverige jämfört med övriga Europa – vilket kan leda till problem för både konsumenter och teknikföretag. 

Långsammare 5G-utbyggnad än genomsnittet i Europa

Enligt EU:s digitaliseringsmål ska hela EU-regionen ha 5G-täckning senast 2030. I stora delar av Europa är utbyggnaden av 5G-nätet klart med tre femtedelar. Europa är i stort alltså på god väg att nå sitt mål. 

I Sverige ser det dock annorlunda ut. Utbyggnaden av det svenska nätet har halkat efter rejält, och vi har i dagsläget ett 5G-nät som endast täcker en femtedel av landet. Utbyggnaden går alltså betydligt långsammare i Sverige jämfört med genomsnittet i EU.

Förseningen av utbyggnaden av 5G-nätet i Sverige beror till stor del på den försenade 5G-auktionen. Auktionen försenades på grund av juridiska tvister och en lagändring. Lagändringen kom från inrådan av Försvarsmakten och Säkerhetspolisen – som ville förbjuda teknik från kinesiska ZTE och Huawei i det svenska nätet. Huawei och operatören Tre protesterade mot lagförändringen, men den gick till slut igenom. 

När auktionen väl inleddes, under januari 2021, avslutandes den på ett par timmar. Tre, Tele2 och Telenor, Telia och Teracoms tilldelades frekvensutrymme för utbyggnad av 5G-nätet. 

Operatörerna satte igång med utbyggnaden så fort de fick klartecken från PTS, Post- och telestyrelsen. Men Sverige ligger ändå ett år efter i utvecklingen jämfört med övriga EU.

Teknikföretag kan lämna Sverige – på grund av 5G

Sverige är kända för att ligga i framkant när det kommer till digitalisering – och särskilt uppdatering av mobilnätet. Vi var snabba med 3G, 4G och till och med 4G+. Många globala teknikföretag har därför placerat en stor del av sin forskning i landet, någon som nu kan komma att förändras nu. 

Teknikföretag som vill testa sina nya produkter kan alltså inte gör det i samma utsträckning i Sverige längre – eftersom vi ligger efter när det kommer till digitalisering och 5G. Förseningen av utbyggnaden kan alltså leda till att stora teknikföretag lämnar Sverige. 

Sverige är vanligtvis bäst på digitalisering

Den bristande 5G-täckningen i Sverige har även lett till att vi har förlorat vår pallplats på EU-kommissionens ranking över de mest digitaliserade länderna i regionen. Sedan 2014, när listan först publicerats, har Sverige legat på antingen andra eller tredje plats. I år har vi dock halkat ner till värjde plats – efter Finland, Danmark och Nederländerna.